// //

Очакваме вашето обаждане

Накратко за ЦПО Рапакс


  Център за Професионално Обучение /ЦПО/„Рапакс” провежда лицензирани курсове на територията на гр. София. Провеждали сме и продължаваме да работим по държавни и европейски програми и фондове за професионална квалификация и преквалификация.

  Ние от ЦПО продължаваме да спомагаме за осъществяването на редица Европейски проекти финансирани от фондове за подпомагане и развитие. Всеки един от специализираните курсове, Ви отваря допълнителна врата за професионална реализация на трудовия пазар. Важно е всяко качествено обучение, което сте преминали в ЦПО.


  Курсисти на ЦПО „Рапакс”, могат да почувстват работната обстановка още при самото обучение. На територията на ЦПО провеждаме специфична теоретична подготовка и основното практическо обучение. В услуга на своите курсисти, екипът на ЦПО е разработил свои учебници. Те са съобразени с лицензираните от МОН програми за обучение. В тях е подбрана спецификата на всяка една от професионалните квалификации на провежданото обучение.

  Това съкращава значително излишният престои в учебният център и води до многократно снижаване на направените от всеки един наш курсист разходи за транспорт. Известната в близкото минало „ИЗВЕДЕНА или ПРОИЗВОДСТВЕНА практика”, ние провеждаме в оборудвани и специализирани фризьорски или козметични салони – наричани от нас Партньори. В тях всеки наш курсист се доизгражда като специалист и се учи как да контактува с клиентите. Научава се да спазва редица изисквания на Държавните институции като: СРЗИ, противопожарна защита и т.н.
  На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти, ЦПО „Рапакс” издава Държавни Свидетелства за професионална квалификация по професията.
 Курсистите представили се неубедително на изпитите, както и на тези незавършили пълния курс на обучение, ЦПО „Рапакс” издава Държавни Удостоверения за част от професионална квалификация.