// //

Очакваме вашето обаждане

Качествен курс, или качествено обучение в курсове?

  Множество са словосъчетанията с които заради реклама се използват неправилни и подвеждащи комбинации на думи като; „курс, курсове, курсовете, курсът” и „качествен, професионални, качествени, надеждни и т.н”.
  За много учебни центрове, очевидно няма никаква разлика в смисъла на различните комбинации с гореизброените думи. За някои това е обикновена игра на думи, а за други си е възможност за преднамерено убеждаване в компетентността при провеждане на курсове. В същото време се подчертава некомпетентността в другите учебни центрове. Получава се и натрапване на идея във вас, за единствен правилен избор на център за качествено завършване на планирания от Вас курс, или група от курсове.
  Нека разгледаме следната фраза: „качествени курсове”! Лицензираните учебни центрове използващи тази фраза вероятно просто рекламират своите курсове, но е възможно несъзнателно или дори умишлено и преднамерено да окачествяват с определението ”качествени” провежданите от тях курсове!

  В случай, че се рекламират курсове за фризьори, маникюристи, козметици и т.н., то по-добре е да се използват подобни фрази: курсове масаж, курс за козметици, курс фризьор, курсове по професии и т.н.. Ако възнамеряват да се изтъкнат професионалния опит за провеждане на качествени курсове, е желателно да бъдат много внимателни и точни в определянето на характеристиките на курсовете си, защото те трябва да бъдат основателни на 100 %. В противен случай всеки завършил курс в съответното ЦПО, не само ще може сам да определи и характеризира качеството на завършения курс, но и това дали е бил подлъган в представите си за качество на обучение!
  Законът дава право единствено на лицензирани от НАПОО учебни центрове да провеждат курсове за обучение по утвърдените и обособени в закона професии. За качествено провеждане на всякакви професионални курсове трябва да са налице:
  – обособени работни места,
  – лекционен материал,
  – лиценз от НАПОО,
  – подбрани професионални преподаватели.
  Най трудното за постигане на качествено обучение при всеки професионален и специализиран курс обаче, си остава опитът в провеждане на курсове с професионална насоченост. За неговото придобиване не вършат работа само наличните парични средства. От огромно значение са натрупаните години в упорита работа, постоянното старание и самодисциплина при провеждането на всеки един курс.
  Подобна е разликата в смисъла и при рекламиране на качествен курс, специализирани курсове, професионални курсове и т.н.. Ако ЦПО желае да окачестви собствените провеждани курсове, на разположение има богат набор от също толкова красноречиви фрази: курсове за професионална квалификация, курс по професия….., курсове за професионална степен, курсове за преквалификация, професионални курсове за придобита степен и много, много други.
  

  Умишленото насилствено предопределяне на възможния избор за курсистите, ограничава техните права на свободен избор. При констатиране на умисъл е възможно дори търсене от засегнатите на съдействие от властите в Р. България. За това подобни безпочвени реклами на курсове, не могат да се наричат наивни грешки. Те са подвеждащи и да дават основание за подвеждане под наказателна отговорност.