// //

Очакваме вашето обаждане

Провеждани курсове в София

Квалификация в град София. Курсове за обучение и придобиване на квалификация и квалификации.

  Специализираното обучение, дава още един шанс за професионална реализация, защото в съвременния живот е важен всеки един квалификационен курс или специализирани курсове, който сте завършили. Те Ви правят специалисти във всяка избрана професия. Докато не опита, човек не знае какво умее или му е най – приятно да работи.
  Всеки обучаван от ЦПО „Рапакс” може да почувства работната среда, още при провеждането на курса за обучение, при:
    – квалификации – фризьори,
    – квалификации – козметици,
    – квалификации – маникюристи,
    – квалификации – педикюристи,
    – квалификации – масажисти,
    – квалификации – гримьори.

  Всички курсове за квалификация в ЦПО се характеризират с реална и 100 % истинска практика, като това помага на нашите курсисти да преценят, дали избраният курс, е правилната посока по която ще продължат или не. Това са незначителна част от завършващите курсисти на ЦПО. 
  На всеки успешно завършил ниво на квалификационно обучение и решил да започне работа, ние с удоволствие подаваме ръка, като:
    – свързваме работодатели и курсисти.
    – издаваме удостоверения и свидетелства за професионална квалификация
    – издаваме EUROPASS, приложение към издадените от нас държавни документи за придобито ниво на квалификационна степен. С приложението не трябва да се прави легализация на придобития документ, като обученият от нас курсист при желание може да работи и в страна и чужбина.
   МОН ни дава основание да провеждаме и само изпит за повишаване на степента на квалификация за всичките ни лицензирани от МОН професии.