// //

Очакваме вашето обаждане

Лиценз на Център за Професионално Обучение / ЦПО.

   На 18. 04. 2007 г. ЦПО към ЕТ „РАПАКС“ е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ към Министерски съвет с ЛИЦЕНЗ № 200712428. НАПОО е държавната институция ангажирана от МОН с издаването и отнемането на лицензи на учебните центрове, в това число и на издаденият лиценз за професионално обучение на ЦПО Рапакс гр. София.

  Единствено лицензирани учебни центрове от НАПОО могат да се рекламират като ЦПО и да рекламират провеждането на Държавно лицензирано обучение и лицензирани курсове. 

  На 17. 04 2013 г. ЦПО Рапакс актуализира своите учебни програми съобразно новите изисквания и лицензира нови професии, които до тогава не са били квалифицирани като самостоятелни такива!

   Обучение по професии е възможно да бъде извършвано и от организации и фирми които нямат издаден лиценз за специализирано професионално обучение, но само като партньори на някое ЦПО. Те обаче нямат право сами да извършват лицензирани курсове за обучение, както и да издават Държавни Свидетелства и Държавни Удостоверения.

  Тези мними „ЦПО” рекламират свои частни образци, като „Европейски призната диплома”, „ Европейски сертификат” и т.н. Те могат да си ги кръщават както си искат, но това не ги прави по признати или уважавани от Държавните документи издавани от ЦПО за професионално обучение. 

  Някои от ЦПО в София и България като цяло, към които се отнася и ЦПО Рапакс са упълномощени да издават европейски сертификат – /EUROPASS приложение/, към издаваните Държавни документи за професионална квалификация. Това обаче е съвсем различен документ от този, наричан от нелицензираните центрове като „ Европейски сертификат”. Той се издава за да разясни и гарантира издаваният от ЦПО държавен образец, независимо дали е Удостоверение или Свидетелство.

  На успешно завършилите курсисти издаваме дипломи от МОН както следва: 
   І Ниво – Удостоверение, при минимум 300 учебни часа по специалността. 
   ІІ Ниво – Свидетелство, при минимум 660 учебни часа по специалността.
   ІІІ Ниво – Свидетелство, при минимум 960 учебни часа по специалността.