// //

Очакваме вашето обаждане

Нови специализирани курсове според изисквания към ЦПО

  ЦПО Рапакс светкавично актуализира вече, своите програми за обучение на „Фризьори” и „Козметици”. Така отново ше са съобразени до съвършенство с най-новите изменения в „Националния класификатор на професиите в България”. Досегашните лицензирани от НАПОО програми на ЦПО по тези специалности, включваха свободно избираемо обучение /СИП/ по: масаж, грим, маникюр и педикюр.

  В класификатора наскоро беше вписана съвсем нова отделна професия „Маникюр, Педикюр и Ноктопластика”. Това наложи ЦПО веднага да актуализира своите програми към курсовете за фризьори и козметици по втора степен/„Фризьорство” и „Козметика”/.

   Център за професионално обучение Рапакс същевременно разработи учебни планове и програми за новите курсове. Те са по трета степен на същите професии: „Организация и технология на козметичните услуги” и „Организация и технология на фризьорските услуги”.
  Наред с това за новият ни курс за маникюристи и педикюристи, създадохме и специални програми по професии „Маникюр, Педикюр и Ноктопластика”. Те получиха лиценз и ни дадоха право да водим и специализирани курсове и обучение на маникюристи и педикюристи.


  Важното е че те напълно са съобразени с всички актуални изисквания на ДОС/ДОИ за професионално обучение. Не само за разработените от ЦПО програми по втора степен на квалификация: „Маникюр, педикюр ноктопластика”,но и за провеждане на професионални курсове по трета квалификационна степен:„Организация и технология на Маникюрната и Педикюрната дейност”.
  Така отново всички завършващи курс за обучение в ЦПО Рапакс, имат възможно най-много варианти за обучение в курсове според. Могат да избират според професия, специалност, или степен на професионално обучение.

  ЦПО РАПАКС /Rapaks – белоглав скален орел/ с осъвременените си и ново-разработени учебни програми, заслужено отново може да разпери своите криле. Да полети и да се издигне във висините на специализираното професионално обучение.