// //

Очакваме вашето обаждане

Предимство на обучение в ЦПО Рапакс

  Предимството на обучение в ЦПО „Рапакс” пред това в другите учебни центрове се изразява в следното:
    – Натрупаният с годините в професионалното обучение опит. Фирма „Рапакс” провежда обучение на курсисти от 1998г. по:

    – фризьорство;
    – козметика;
    – маникюр;
    – педикюр;
    – масаж;
    – грим;

     – ЦПО осъществява директна връзка между работодатели и курсисти.
  – в услуга на своите курсисти ЦПО издава и EUROPASS приложение към издадените   държавни документи за професионална квалификация.
    – Много обучени курсисти от ЦПО „Рапакс”,
    – успешно завършили необходимите модули за професионална квалификация и преквалификация, започват веднага работа по специалността, в собствени салони или намират професионална реализация в чужбина.