// //

Очакваме вашето обаждане

Курс фризьорство

  Базисен курс

Курс Фризьорство – 520 лв. 

   Делник – 1 месец по 2 астрономични часа – 13 – 15 ч. или – 15 -17 ч. 
   или 
   Делник- 3 седмици от 3 астрономични часа – 13 – 16ч.

  Няма начални дати за записване. Можете да започнете курса по фризьорство       веднага.

            – Индивидуално обучение се доплаща 140 лв.

            – Държавно удостоверение – 55 лв.

            – Повишителен/поправителен квалификационен изпит – 55 лв.

Фризьорски курсове по Държавни програми

  І Държавно ниво

Курс по Фризьорство – 750 лв. 

  Условия на провеждане: – 300 учебни , т.е. 200 астрономични часа. 
  Общо-отраслова теория – 60 учебни, т.е. 40 астрономични часа. 
  Специфична теория и практика 120 учебни, т.е. 80 астрономични часа. 
               – 1 месец по 4 астрономични часа , делник -13 – 17 ч. 
  Изведена практика в салон 120 учебни, т.е. 80 астрономични часа. 
               – 1 месец по 4 астрономични часа, делник – 9 – 13 ч. или -13 – 17 ч.
               – 2 седмици по 8 астрономични часа – 9 – 17 ч. 

  Курса можете да започнете ВЕДНАГА! Успешно завършилите този вариант на курса   получават Държавно удостоверение за професионално обучение

            – Индивидуално обучение се доплаща 180 лв.

            – Държавно удостоверение – 55 лв.

            – Повишителен/поправителен квалификационен изпит – 55 лв.

ІІ Държавно ниво

Курс по Фризьорство, специалност “ Фризьорство“ – 2150 лв. 

  Условия на провеждане: – 660 учебни, т.е 440 астрономични часа. 
  Общо-отраслова теория – 240 учебни, т.е. 160 астрономични часа. 
  Специфична теория и практика 300 учебни, т.е. 200 астрономични часа 
              – 50 дни по 4 часа, делник – 13 – 17 ч. 
  Изведена практика в салон 120 учебни, т.е. 80 астрономични часа. 
              – 10 Дни по 8 астрономични часа – 9 – 17 ч. 
              – 1 Месец по 4 астрономични часа – 9 – 13 ч. или – 13 – 17 ч. 

  Курса можете да започнете ВЕДНАГА! Успешно завършилите този вариант на курса   получават: 
  Държавно Свидетелство за професионална квалификация II ниво.

            – Индивидуално обучение се доплаща 360 лв.

            – Повишителен/поправителен модулен изпит – 35 лв.

            – Държавен/повишителен/поправителен изпит – 120 лв.

  ІІІ Държавно ниво

Курс за Фризьори, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ 3240 лв. 

            – Индивидуално обучение се доплаща 480 лв.

            – Модулен изпит – 35 лв.

            – Държавен/повишителен/поправителен изпит – 120 лв.

  Условия на провеждане: – 960 учебни, т.е 640 астрономични часа. 
  Общо-отраслова теория – 240 учебни, т.е. 160 астрономични часа. 
  Специфична теория и практика 240 учебни, т.е. 160 астрономични часа. 
              – 1 месец и половина по 4 часа, делник – 13 – 17 ч. 
  Изведена практика в салон 480 учебни, т.е. 320 астрономични часа. 
              – 2 месеца по 8 астрономични часа – 9 – 17 ч. 
              – 4 месеца по 4 астрономични часа – 9 – 13 ч. или -13 – 17 ч. 

  Курса можете да започнете ВЕДНАГА! Успешно завършилите този вариант на   курса получават най-висшият Държавен документ по професията: 
  Държавно Свидетелство за Професионална Квалификация – III ниво