// //

Очакваме вашето обаждане

Курсове козметика

  Базисен курс

Курсове „Козметика“, цена – 540 лв. 

            – Индивидуално обучение се доплаща 140 лв.

            – Държавно удостоверение 55 лв.

            – Повишителен/поправителен квалификационен изпит – 55 лв.

  1 Вариант – делничен курс за специалност “ Козметика“. 
          – 4 седмици по 2 астрономични часа – 9 – 11 ч. или – 11 – 13 ч. 
  2 Вариант – ускорен делничен курс за специалност “ Козметика“. 
          – 2 седмици от 4 астрономични часа – 9 – 13 ч. 
  3 Вариант – интензивен курс по специалност „Козметика“ 
          – 1 седмица по 8 астрономични часа от 9-17 ч. 
  4 Вариант – Съботно-неделен курс по специалност „Козметика“ 
          – 5 седмици по астрономични 4 часа – 9-13 ч. 

  При завършване на който и да е от вариантите на курса, получавате   удостоверение за завършен курс при нас. Можете да започнете ВЕДНАГА!

Курсове по Държавни програми

  І Държавно ниво

Курс по Козметика – 750 лв. 

   Условия на провеждане: – 300 учебни , т.е. 200 астрономични часа. 
  Общо-отраслова теория – 60 учебни, т.е. 40 астрономични часа. 
  Специфична теория и практика 120 учебни, т.е. 80 астрономични часа.
     – 1 месец :по 4 астрономични часа , делник от – 9 – 13 ч. 
  Изведена практика в салон 120 учебни часа, т.е.80 астрономични. 
     – 1 месец по 4 астрономични, делник – 9 – 13 ч. или – 13- 17 ч.
     – 2 седмици по 8 астрономични часа – 9 – 17 ч. 

  Можете да започнете ВЕДНАГА! Успешно завършилите този вариант на курса   получават:
  Държавно Удостоверение за професионално обучение

            – Индивидуално обучение се доплаща 180 лв.

            – Държавно удостоверение 55 лв.

            – Повишителен/поправителен квалификационен изпит – 55 лв.

  ІІ Държавно ниво

Курс Козметика специалност “ Козметика“- 2150 лв.


Условия на провеждане: – 660 учебни, т.е 440 астрономични часа. 
Общо-отраслова теория – 240 учебни, т.е. 160 астрономични часа. 
Специфична теория и практика 300 учебни, т.е. 200 астрономични часа 
    – 50 дни по 4 часа, делник – 9 – 13 ч. 
Изведена практика в салон 120 учебни, т.е. 80 астрономични часа. 
    – 10 Дни по 8 астрономични часа – 9 – 17 ч. 
    – 1 Месец по 4 астрономични часа – 9 – 13 ч. или – 13 – 17 ч.

  Можете да започнете ВЕДНАГА! Успешно завършилите този вариант на курса   получават: 
  Държавно Свидетелство за професионална квалификация -II степен.

            – Индивидуално обучение се доплаща 360 лв.

            – Повишителен/поправителен модулен изпит – 35 лв.

            – Държавен/повишителен/поправителен изпит – 120 лв.

  ІІІ Държавно ниво

             Курс по професия „Козметик“, специалност
 “ Организация и технологии на козметичните услуги “ – 3240 лв.


   Условия на провеждане: – 960 учебни, т.е. 640 астрономични часа. 
  Общо-отраслова теория – 240 учебни, т.е. 160 астрономични часа. 
  Специфична теория и практика 240 учебни, т.е. 160 астрономични часа. 
    – 1 месец и половина по 4 часа, делник – 9 – 13 ч. 
  Изведена практика в салон 480 учебни, т.е. 320 астрономични часа. 
    – 2 месеца по 8 астрономични часа, делник от 9 до 17 ч. 
    – 4 месеца по 4 астрономични часа – 9 – 13 ч. или – 13 – 17 ч. 

   Успешно завършилите този вариант на курса получават най-висшият Държавен    документ по професията: 
   Държавно Свидетелство за Професионална Квалификация – III степен.

            – Индивидуално обучение се доплаща 480 лв.

            – Повишителен/поправителен модулен изпит – 35 лв.

            – Държавен/повишителен/поправителен изпит – 120 лв.