// //

Очакваме вашето обаждане

Държавни предстоящи изпити в ЦПО Рапакс


Държавни предстоящи изпити по:

Професия „Фризьор“

Теория – 19. 10. 2020 г. Изпита ще се проведе в учебната база на ЦПО гр. София, бул. „Цар Борис III“ 107 от 10.00 ч.

Практика – 20. 10. 2020 г. Изпита ще се проведе в учебната база на ЦПО гр. София, бул. „Цар Борис III“ 107 от 10.00 ч.